Bedrijfshallen & technische omgevingen zijn zeer divers in afmetingen en gebruik. Dit heeft veel invloed op de verlichting die nodig is. U kunt bijvoorbeeld denken aan magazijnen, expedities en/of technische werkplaatsen en productiehallen waarbij veel licht nodig is op specifieke plekken. Magazijnen en/of productieomgevingen met een hoog geautomatiseerde omgeving verdienen weer een andere specifieke aanpak. Zo heb je steeds weer een andere invalshoek. Onze experts hebben het vermogen om hier goed op in te spelen en kunnen hier een passend licht- en productadvies aan koppelen

Kantoorverlichting is een breed begrip. Onder kantoorverlichting wordt door ons verstaan alle verlichting die in elke ruimte aanwezig is of zou moeten zijn. Naast de werkplekverlichting kunt u hierbij ook denken aan de verlichting in de toiletruimte, entree/balie, kantine, directiekamer tot aan vergader- en ontspanningsruimtes toe. Maar ook noodverlichting speelt hier een belangrijke rol. Daarnaast kunnen wij u professioneel en adequaat helpen bij (eenvoudige) medische ruimtes, zoals behandelkamer, wachtruimte, spreekkamer en laboratorium.

Lichtberekingen in een driedimensionale digitale omgeving is erg belangrijk. U ziet dan precies wat u krijgt en is het ook makkelijker om van te voren zeker te weten dat u ook aan de NEN-noremringen voldoet.